Richard 0733-802 710, Ulf 0733-802 719

Enskilda Avlopp

Enskilda Avlopp

Topas reningsverk är ett av de i särklass mest respekterade i branschen. Reningsverken är baserade på mekanisk, biologisk och kemisk rening. Renar WC, bad-, disk- och tvättvatten och finns i storlekar som passar alla behov.

Oxyfix är ett biologiskt reningsverk för avlopp som inte är anslutna till kommunalt reningsverk. Oxyfix passar enskilda hushåll, samfälligheter och fastigheter med kommersiell verksamhet. Den finns i storlekar från 5 pe upp till 400 pe.

Biop® är något så unikt som ett kompakt, svenskutvecklat enskilt avlopp, med svensk kvalitet. Det biologiska reningsverket finns för ett eller flerfamiljshushåll och klarar såväl normal som hög skyddsnivå.

Vi utför markarbeten vid både "renovering" av gamla avlopp samt vid installation av nya avlopp.

Development by Siljan Design