Richard 0733-802 710, Ulf 0733-802 719

 

BIOP ®

Biop® är något så unikt som ett kompakt, svenskutvecklat enskilt avlopp, med svensk kvalitet. Det biologiska reningsverket finns för ett eller flerfamiljshushåll och klarar såväl normal som hög skyddsnivå.

Biop® placeras direkt efter slamavskiljaren (ny eller gammal) och innehåller dels ett biologiskt reningssteg, dels ett fosforsteg.

Den biologiska reningen innehåller syresatta vattenbehållare med s.k. biostavar som utgör grogrund för mikroorganismer, vilka på naturlig väg bryter ner organiskt material.
Sista steget i reningen består av ett kombinerat fosfor- och bakteriefilter vars funktion är att motverka övergödning och hygienisera vattnet.
Dessutom motverkar filtret dålig lukt.

 

I bilden ovan syns tre st biostavar (vita) och det är så som BIOP är utrustad när det gäller ett hushåll. Använder man BIOP för två hushåll så är det samma kabinett och filter som gäller, skillnaden är att i den versionen så sitter det istället fem st biostavar.

 

Development by Siljan Design