Richard 0733-802 710, Ulf 0733-802 719

Topas Vatten

 

Topas Vatten

Topas reningsverk är ett av de i särklass mest respekterade i branschen. Reningsverken är baserade på mekanisk, biologisk och kemisk rening. Renar WC, bad-, disk- och tvättvatten och finns i storlekar som passar alla behov.

 

Topas minireningsverk är ett av de i särklass mest respekterade i branschen och finns i modeller som passar från 1 - 6 hushåll.
Topas är reningsverk baserade på mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverken renar WC, bad-, disk- och tvättvatten och finns i storlekar som passar ett hushåll upp till mindre samhällen. Den egna driftorganisationen och tillhörande driftavtal ger produkten en process- och funktionsgaranti under hela dess livslängd. Topas minireningsverk är EU-certifierade enligt CE/EN-12566-3 2014 för att klara hög skyddsnivå.

Varför välja Topas?
• Dokumenterad förmåga att klara långa uppehåll, passar därför även tex fritidshus där man inte bor permanent
• Ersätter kostsamma markbäddar och hantering av kalkmaterial
• Inga rörliga delar i vätskan
• Ett reningsverk från Topas är smidigt då alla delar och reningssteg finns inbyggda i en enhet
• Lågbyggt justerbart inlopp
• Klarar extremet ojämn belastning och plötsligt stora inflöden
• 100 % slamflyktsskydd vid inläckage
• Dekantering av renat vatten förhindrar utsläpp av ev. flytslam
• Process- och funktionsgaranti under hela verkets livslängd

Har ni fått föreläggande av kommunen och behöver åtgärda ert avlopp är detta en bra och hållbar lösning. Kontakta Mark & Grävtjänst. Vi hjälper gärna till vid frågor och funderingar!

Mer information om Topas reningsverk och driften finns på http://www.topasvatten.se/minireningsverk

Rekommenderat riktpris 69 125 kr inkl. moms. Kostnad för markarbete/installation tillkommer.

Development by Siljan Design